ANUNȚURI ACHIZIȚII

Instituţia noastră organizează achiziții directe / licitaţii pentru achiziţionarea următoarelor produse, servicii sau lucrări, conform reglementărilor legale.

2020

SEPTEMBRIE

I. Achiziție directă lucrări: „SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO”

1.    Invitație participare

2.    Caiet de sarcini