Muzeul de Științele Naturii

expoziții temporare

Mirodeniile, povești cu gust

Expoziţia cuprinde informaţii despre fascinanta istorie a mirodeniilor şi despre calităţile culinare şi vindecătoare ale acestora. Sunt expuse 28 de mirodenii, cu varietăţile lor şi cu forme diferite de utilizare.

O lume dispărută

Expoziţia aduce în atenţia publicului aspecte privind formarea Pământului și diversitatea speciilor care au populat Terra în trecutul geologic. Lumea vie actuală reprezintă mai puțin de 1% din numărul total de specii apărute pe planeta noastră până în prezent.

Superorganismul - viața complexă a termitelor

Frecvent întâlnite în zonele tropicale şi subtropicale, termitele alcătuiesc un grup ecologic de succes ocupând habitate umede şi uscate pe toate continentele, cu excepţia Antarcticii.

Superorganismul - viața secretă a furnicilor

Acest grup interesant de insecte se remarcă prin complexitatea comportamentului și prin capacitatea remarcabilă de adaptare la diferite condiții de mediu.

Personalități băcăuane

PROFESOR UNIVERSITAR DR. GHEORGHE HASAN (1912-2005)
PERSONALITATE FUNDAMENTALĂ A ZOOLOGIEI ROMÂNEȘTI ȘI ÎNTEMEIETOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR BĂCĂUAN

În pleiada reprezentanților de marcă ai științelor biologice din România, figura profesorului universitar dr. Gheorghe Hasan ocupă un loc de frunte. Ca profesor universitar, întemeietor de Universitate, filosof al biologiei, a știut nu numai să-și perfecționeze cunoștințele, ci și să atragă în jurul său mulți discipoli entuziaști, care să preia de la dânsul ștafeta cunoașterii și să o conducă spre alte culmi. 

Exponatul lunii

EXPONATUL LUNII MAI la Muzeul de Științele Naturii este:

CĂLUGĂRIŢA GIGANT DE FRUNZE MOARTE
(Deroplatys desiccata)

Specia Deroplatys desiccata este o insectă din ordinul Mantodea, familia Deroplatyidae. Ordinul Mantodea cuprinde peste 2.400 de specii ce aparţin la aproximativ 430 de genuri şi 30 de familii. Mantodeele sau călugăriţele sunt distribuite la nivel mondial în habitate temperate și tropicale. Toate speciile au picioarele anterioare foarte lungi și adaptate pentru prinderea prăzii. Postura lor verticală, staționară cu „antebrațele” îndoite, a dus la denumirea comună de „călugăriţă”.

Proiectul cultural – expozițional
„VALOAREA CĂRȚII”

ENTOMOLOGIE -
INSECTE SOCIALE

Fără cărţi, viaţa ar fi o eroare” (Friedrich Nietzsche)

În nici una dintre lucrările sale, Natura nu şi-a arătat originalitatea mai mult decât în cazul insectelor.

Studiul insectelor este prezent în aproape toate culturile lumii din timpuri străvechi. Astfel, Plinius cel Bătrân, (23 - 79 d.Hr.) a scris o carte despre insecte, iar omul de ştiinţă din Kufa, Ibn al-A‘rābī (760-845 d.Hr.) a scris o carte despre muşte.