Muzeul de Științele Naturii

expoziții temporare

Mirodeniile, povești cu gust

Expoziţia cuprinde informaţii despre fascinanta istorie a mirodeniilor şi despre calităţile culinare şi vindecătoare ale acestora. Sunt expuse 28 de mirodenii, cu varietăţile lor şi cu forme diferite de utilizare.

O lume dispărută

Expoziţia aduce în atenţia publicului aspecte privind formarea Pământului și diversitatea speciilor care au populat Terra în trecutul geologic. Lumea vie actuală reprezintă mai puțin de 1% din numărul total de specii apărute pe planeta noastră până în prezent.

Superorganismul - viața complexă a termitelor

Frecvent întâlnite în zonele tropicale şi subtropicale, termitele alcătuiesc un grup ecologic de succes ocupând habitate umede şi uscate pe toate continentele, cu excepţia Antarcticii.

Superorganismul - viața secretă a furnicilor

Acest grup interesant de insecte se remarcă prin complexitatea comportamentului și prin capacitatea remarcabilă de adaptare la diferite condiții de mediu.

Personalități băcăuane

PROFESOR UNIVERSITAR DR. GHEORGHE HASAN (1912-2005)
PERSONALITATE FUNDAMENTALĂ A ZOOLOGIEI ROMÂNEȘTI ȘI ÎNTEMEIETOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR BĂCĂUAN

În pleiada reprezentanților de marcă ai științelor biologice din România, figura profesorului universitar dr. Gheorghe Hasan ocupă un loc de frunte. Ca profesor universitar, întemeietor de Universitate, filosof al biologiei, a știut nu numai să-și perfecționeze cunoștințele, ci și să atragă în jurul său mulți discipoli entuziaști, care să preia de la dânsul ștafeta cunoașterii și să o conducă spre alte culmi. 

Exponatul lunii

EXPONATUL LUNII FEBRUARIE la Muzeul de Științele Naturii este:

GÂRLIȚA MARE (Anser albifrons)

Descriere

Penajul este în majoritate gri cu maroniu și are o pată albă care înconjoară baza ciocului rozaliu. Coada este închisă la culoare, cu o dungă albă la vârf. Pieptul este mai deschis la culoare, iar pe abdomen are pete negre mari. Picioarele sunt de culoare portocalie.

Habitat

Specia nu cuibărește în România, fiind prezentă la noi doar pentru iernat.

Pentru cuibărit preferă tundra deschisă sau cu tufe de mică înălțime, cu zone mlăștinoase, cu ochiuri de apă deschise. Pentru iernare, preferă zonele joase, de câmpie, bogate în culturi agricole.

Proiectul cultural – expozițional
„VALOAREA CĂRȚII”

DETERMINATOARE

Luna aceasta proiectul cultural – expozițional „Valoarea cărții” își propune să prezinte publicului o serie de lucrări care stau la baza activității noastre. Aceste lucrări se află în biblioteca de specialitate a Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău care cuprinde un număr de 24064 de publicații de specialitate.

Diversitatea lumii vii este uimitoare. Această bogăţie de forme şi culori este descrisă în lucrări dedicate anumitor grupe de plante şi animale, cărţi cunoscute generic sub denumirea: DETERMINATOARE. Ele sunt utilizate atât de specialişti cât şi pasionaţi de ştiinţele naturii pentru a identifica diferite specii.