Muzeul de Ştiinţele Naturii din Bacău

Expoziții permanente

Păduri din România

Pădurile sunt ecosisteme deosebit de importante prin serviciile ecologice și economice pe care le oferă.

Ocrotirea Naturii

Conservarea patrimoniului natural este o necesitate a timpului în care trăim deoarece activitățile umane exercită presiuni constante și din ce în ce mai mari asupra habitatelor naturale.

Flori din adâncurile Terrei

Expoziţia aduce în faţa vizitatorului interesat noţiuni de geologie referitoare la "florile de mină", prezentând 140 eșantioane de minerale.

Expoziție plante - seră

Privind de la înățime în sera muzeului, ce are o formă elicoidală, ne copleșește diversitatea și frumusețea plantelor expuse, precum specii de palmieri (Phoenix canariensis – curmalul fals, Brahea armata – palmierul albastru, Chamaerops humilis – palmierul evantai, Chrysalidocarpus lutescens – areca etc), dar și ”oaza” în care viețuiesc exemplare de țestoase, atracția micilor vizitatori.


Expoziții temporare

Mirodeniile, povești cu gust

Expoziţia cuprinde informaţii despre fascinanta istorie a mirodeniilor şi despre calităţile culinare şi vindecătoare ale acestora. Sunt expuse 28 de mirodenii, cu varietăţile lor şi cu forme diferite de utilizare.

O lume dispărută

Expoziţia aduce în atenţia publicului aspecte privind formarea Pământului și diversitatea speciilor care au populat Terra în trecutul geologic. Lumea vie actuală reprezintă mai puțin de 1% din numărul total de specii apărute pe planeta noastră până în prezent.

Superorganismul - viața complexă a termitelor

Frecvent întâlnite în zonele tropicale şi subtropicale, termitele alcătuiesc un grup ecologic de succes ocupând habitate umede şi uscate pe toate continentele, cu excepţia Antarcticii.

Superorganismul - viața secretă a furnicilor

Acest grup interesant de insecte se remarcă prin complexitatea comportamentului și prin capacitatea remarcabilă de adaptare la diferite condiții de mediu.

Personalități băcăuane

PROFESOR UNIVERSITAR DR. GHEORGHE HASAN (1912-2005)
PERSONALITATE FUNDAMENTALĂ A ZOOLOGIEI ROMÂNEȘTI ȘI ÎNTEMEIETOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR BĂCĂUAN

În pleiada reprezentanților de marcă ai științelor biologice din România, figura profesorului universitar dr. Gheorghe Hasan ocupă un loc de frunte. Ca profesor universitar, întemeietor de Universitate, filosof al biologiei, a știut nu numai să-și perfecționeze cunoștințele, ci și să atragă în jurul său mulți discipoli entuziaști, care să preia de la dânsul ștafeta cunoașterii și să o conducă spre alte culmi. 

Exponatul lunii

EXPONATUL LUNII OCTOMBRIE la Muzeul de Științele Naturii

IASCA
(Ganoderma applanatum)

Ciuperca este încadrată sistematic în familia Ganodermataceae, Ordinul Polyporales, Regnul Fungi

Descriere: basidiomul este sesil, mai mult sau mai puţin plat, semicircular, cu diametrul de 10-60 cm şi înălţime de 2-20 cm. Pe faţa superioară sunt vizibili negi şi brazde concentrice, cuticula este lemnoasă şi încreţită, de culoare brună cenuşie, până la brun-roşcată. Trama este lemnoasă, cu miros tipic de ciupercă. Suprafaţa himenială este albă, iar ulterior devine maro.