SERVICII CULTURALE

Serviciile culturale principale oferite de instituția noastră sunt îndreptate către constituirea, conservarea și valorificarea patrimoniului. Complementar acestora, prin expertiza specialiștilor din cadrul instituției, a fondului de carte deținut și a spațiilor expoziționale, venim în sprijinul colaboratorilor oferind și serviciile descrise mai jos.

EXPOZIȚII DE PROFIL ORGANIZATE ÎN PARTENERIAT

Persoane fizice sau juridice care doresc să expună în spații muzeale moderne sunt binevenite în sălile noastre pentru a expune tematici cu profil convergent cu cel al instanției noastre.

Expunerea materialelor propuse de terți se va face în baza unui contract, iar taxa variază de la 1% la 100% din valoarea încasărilor partenerilor.

DETERMINARE DE MATERIAL BIOLOGIC

Specialiștii Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău determină material biologic din grupele în care sunt specializați.

Determinările de fac pe bază de contract de servicii.

ANALIZE FITOPATOLOGICE

În cadrul laboratorului de micologie, specialiștii instituției realizează, la cerere, analize fitopatologice.

Determinările de fac pe bază de contract de servicii.

SALĂ DE CONFERINȚE

Sala de conferințe situată în incinta Muzeului de Științele Naturii poate fi folosită pentru organizarea unor evenimente culturale și educaționale diverse.

Capacitatea sălii este de 60 locuri.

REALIZARE IERBAR

Specialiștii instituției noastre realizează la cerere ierbare tematice  cu specii din flora spontană sau cultivată.

REALIZARE INSECTAR

Specialiștii instituției noastre realizează la cerere insectare tematice cu specii comune din fauna județului Bacău.

EFECTUARE COPII DUPĂ DOCUMENTE DE SPECIALITATE

Biblioteca instituției noastre deține un număr de 24064 publicații de specialitate care sunt de interes atât pentru specialiști, profesori cât și pentru publicul larg. Pentru a veni în sprijinul acestora oferim, la cerere, servicii de copiere după diferite documente.

EXPERTIZĂ BUNURI DE IMPORTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

Activitatea de expertiză este reglementată de Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil  și Hotărârea nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.

Experții acreditați din cadrul instituției noastre validează/invalidează punctajul acordat conform criteriilor generale. Expertiza se va încheia cu o notificarea transmisă către solicitant privind punctajul acordat și rapoarte de expertiză pentru bunurile susceptibile a se încadra în categoriile juridice ale patrimoniului cultural național mobil (Tezaur și Fond).

STUDII DE MEDIU

Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău realizează documentații solicitate în procedurile de emitere a avizului, acordului și autorizației de mediu. Tarifele pentru realizarea documentațiilor sunt stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 212/28.12.2020.

Taxele reprezintă valori minime, ele se pot majora în funcție de complexitatea lucrărilor. Documentațiile sunt realizate în baza Certificatului de înregistrare în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului, în poziția nr. 32.